បុរស អាយុ​លើសពី ៧៥ ឆ្នាំ មាន​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​

73
Loading...

ខណៈដែល​ស្ត្រី អាចជា​គោលដៅ​ចម្បង ទៅលើ​បញ្ហា​សុខភាព​ឆ្អឹង​របស់​ពួកគេ បុរស​ក៏​ជា​អ្នក​ដែលមាន​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​ផងដែរ ដែល​អាចជា​ជំងឺ​ឆ្អឹង​ស្រួយ និង​ងាយ​បាក់​។​
​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​វះកាត់​ឆ្អឹង​អា​មេ​រិច បាន​ពន្យល់​ពី​កត្តា​ហានិភ័យ​នៃ​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង ចំពោះ​បុរស ៖
– អាយុ​លើសពី ៧៥ ឆ្នាំ​
– មា​នស​ន្ទ​ស្សន៍​នៃ​ទម្ងន់​ខ្លួន​ទាប​
– ស្រក​ទម្ងន់ ៥ ភាគរយ ក្នុងអំឡុងពេល ៤ ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​
– ជា​អ្នក​ជក់បារី​ថ្មីៗ​
– មាន​របៀប​រស់នៅ​សុខ​ស្រួល​
– មាន​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ ជា​មនុស្ស​ប្រុស ដែលមាន​ជំងឺ​ពុក​ឆ្អឹង​៕​Loading...