​ចាប់បានគ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ដែល ​សិស្ស​ប្រើ​សម្រាប់​បើក​ចាក់​ពេលប្រលងថ្នាក់ជាតិ​នៅ​ចិន

99
Loading...

កាល​ពី​ដើម​ខែ​មិថុនា​កន្លង​ទៅ​​មាន​បេក្ខភាព​ជាង ៩ លាន​នាក់​នៅ​ចិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រលង​ថ្នាក់​ជាតិ Gaokao ដែល​ជា​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​មួយ​ដ៏​ស្វះស្វែង ព្រោះ​ថា​វា​ជា​ការ​កំណត់​​គោលដៅ​ជីវិត​របស់​បេក្ខភាព​ម្នាក់ៗ។ ការ​ប្រលង​នេះ​សំខាន់​ខ្លាំង ដល់​ថ្នាក់​មាន​សិស្ស​ខ្លះ​លួច​យក​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិក​​ចូល ដើម្បី​បើក​ចាក់។ ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​សមត្ថកិច្ច​តែង​ចាប់​បាន​ឧបករណ៍​ដែល​សិស្ស​លួច​យក​ចូល ដោយ​​ឃើញ​ថា​មាន​ឧបករណ៍​ប្លែកៗ​ជា​ច្រើន។

Loading...